• Gking 6天前
  1715 1715 3
 • hainanlqzh 6天前
  900 900 25
 • 286 286 0
 • 173 173 0
 • 175 175 0
 •        没错,我们回来了,这就是就上魔力玩家查阅攻略、公告的地方。
         这次首先给大家带来了3.0版本的魔力宝贝私服,已经于7月11日正式开放公测。
         具体大家可以进就上魔力私服3.0QQ群:237377357与公测玩家进行交流。
  最新评论